Rämshyttans Samfällighet

Ny styrelse

 

Årsmötet 19/3 2022

Så har då årsmötet 2022 genomförts !

Stora delar av styrelsen har stigit åt sidan och berett plats för följande;

 

Ordförande för ett år;

Peter Holm ,Företagare Västerås

 

Ledamot för ett år;

Christine Lindberg ( Har 1 år kvar ) Rämsbyn

Mats Vestling, Arbetar som revisor, Västerås

Camilla Ek, Arbetar med miljö/vatten, Uppsala 

Ledamot för två år;

Mikael Fallqvist, Matrialforskare, bor i övre bostadsrättsföreningen Värmland

Maria Wernhager, Arbetar med ekonomi, Västerås

Milla Jonsson, Arbetar med juridik, Stockholm

Suppleanter för ett år;

Göran Almetun, Omval, Rämsbyn

Jonny Svedlund, Arbetar på Trafikverket, Borlänge

 

 

Mer info med kontaktinformation kommer senare från den tillträdda styrelsen.

Mats Persson

 
 

Årsmöte 2022

 

 

RÄMSHYTTANS SAMFÄLLIGHET

HAR

ÅRSMÖTE

LÖRDAGEN 19 MARS KL 15.00

I

IDKERBERGETS FOLKETS HUS

 

VÄLKOMNA

 

  

  Det kan tyckas onödigt, men vi uppmanar alla som har den minsta antydan

till  influensaliknande symtom eller kan tänkas vara smittbärare att stanna hemma. 

Samverkan mot brott

 

 

 

Bildresultat för grannsamverkan skylt

 

 

Tyvärr så finns det folk som inte kan skilja på ditt och mitt !

 

Vi ber alla att vara uppmärksamma på personer och fordon som vanligtvis inte hör

hemma i området

 

Anteckna gärna bilnummer på okänt fordon, eller om möjligt , fråga okända personer om de söker någon

i området.  Uppmärksamma också motorljud nattetid då dessa objudna gäster är av det ljusskygga slaget

som oftast kommer på besök när det är som mörkast.

Styrelsen

Lucia 2021

 

 

 

 

Trevlig Lucia

Var vaksam !

 

Rämshyttan 20211202

Bildresultat för grannsamverkan skylt

 

 

Tyvärr så finns det folk som inte kan skilja på ditt och mitt !

 

Vi ber alla att vara uppmärksamma på personer och fordon som vanligtvis inte hör

hemma i området

 

Anteckna gärna bilnummer på okänt fordon, eller om möjligt , fråga okända personer om de söker någon

i området.  Uppmärksamma också motorljud nattetid då dessa objudna gäster är av det ljusskygga slaget

som oftast kommer på besök när det är som mörkast.

Styrelsen

Höststädning 2021

Höststädning 2021

 

HÖSTSTÄDNING 

Trots att samhället öppnas upp mer och mer så kommer ingen organisera

städning att ske i höst.

Det kommer dock att finnas containers uppställda vid vårt förråd för att vi ska

kunna göra oss av med trädgårdsavfall.

Dessa kommer att finnas på plats den 25-26/9.

OBS ! Det är endast organiskt avfall som får kastas i dessa !

 

Samma datum finns Borlänge energis avfallsåtervinning, FÅGELMYRA ON TOUR, i Idkerberget

respektive Tuna Hästberg

för att ta emot annat avfall än organiskt.  

 

De som gärna vill arbeta med något åt föreningen får gärna trimma våra stigar i området,

eller göra någon annan insats för föreningen.

I vårt förråd, som kommer att stå öppet under dagen, finns vissa redskap att låna.

Väl mött på behörigt avstånd !

 

Styrelsen/Mats Persson

 

Styrelsemöte Juli 2021

Rämsbyn 13/8 2021

 

Styrelsemötet juli 2021

 

Vid styrelsemötet i juli behandlades de sedvanliga verksamhetsgrenarna såsom -vatten -vägar -avloppsanläggningar. Christine redogjorde för

vårt ekonomiska läge som ser fortsatt bra ut.

Två saker sticker ut något;

1) Kostnaden för grusning av vår väg tas ur UH fonden enligt styrelsebeslut.

2) Förberedelse för att lämna in JO-anmälan mot Ludvika kommun.

 

I skrivande stund har bekräftelse kommit att JO mottagit anmälan som riktar sig mot

* Bygglovs samt planläggare på Ludvika kommun

* Samhällsbyggnadsnämnden Ludvika kommun

* Lantmäteriet i Dalarnas Län , ansvarig för tomtavstyckning på berörd mark.

 

Om ni har någon fråga om något , så kontakta gärna Ordförande Bo Andersson.

 

Styrelsen/ Mats Persson

 

 

 

 

Midsommar 2021

Midsommarfirandet 2021

 Special-Elektronik - en ledande teknikleverantör inom AV-teknik ...Special-Elektronik - en ledande teknikleverantör inom AV-teknik ...Special-Elektronik - en ledande teknikleverantör inom AV-teknik ...

 

 

Midsommarfirandet

 vid badplatsen är  

inställt även i år !

 

Men...... vi som  vill ha en vacker midsommarstång kan samlas

och klä stången tillsammans.

Kom med blommor och grönt till badplatsen kl. 11.00 på 

midsommarafton.

Styrelsen/ Mats Persson

 

Vårstädning 2021

Rämshyttan 12/4-2021

 

 

VÅRSTÄDNING 2021

 

Då vi fortfarande ska hålla avstånd och undvika folksamlingar så kommer ingen organiserad

städning att ske i vårt område i vår.

Det kommer dock att finnas containers uppställda vid vårt förråd för att vi ska

kunna göra oss av med trädgårdsavfall.

Dessa kommer att finnas på plats den 15-16/5.

 

OBS ! Det är endast organiskt avfall som får kastas i dessa !

 

De som gärna vill arbeta med något åt föreningen får gärna trimma våra stigar i området.

I vårt förråd, som kommer att stå öppet under dagen, finns trimmers, röjsåg m.m.

Väl mött på behörigt avstånd !

Styrelsen

 

Se upp !

 

Rämshyttan  20210213

Bildresultat för grannsamverkan skylt

 

 

Tyvärr så finns det folk som inte kan skilja på ditt och mitt !

 

Vi ber alla att vara uppmärksamma på personer och fordon som vanligtvis inte hör

hemma i området

 

Anteckna gärna bilnummer på okänt fordon, eller om möjligt , fråga okända personer om de söker någon

i området.  Uppmärksamma också motorljud nattetid då dessa objudna gäster är av det ljusskygga slaget

som oftast kommer på besök när det är som mörkast.

Styrelsen

Lucia

 

 

 

Trevlig Lucia

Höststädning 2020

 

HÖSTSTÄDNING 

Då vi fortfarande ska hålla avstånd och undvika folksamlingar så kommer ingen organisera

städning att ske i höst.

Det kommer dock att finnas containers uppställda vid vårt förråd för att vi ska

kunna göra oss av med trädgårdsavfall.

Dessa kommer att finnas på plats den 3/10.

 

OBS ! Det är endast organiskt avfall som får kastas i dessa !

 

De som gärna vill arbeta med något åt föreningen får gärna trimma våra stigar i området.

I vårt förråd, som kommer att stå öppet under dagen, finns trimmers, röjsåg m.m.

Väl mött på behörigt avstånd !

 

Styrelsen/Mats Persson

 

 

 

Midsommar 2021

Midsommarfirandet 2021

 

                                              Special-Elektronik - en ledande teknikleverantör inom AV-teknik ...Special-Elektronik - en ledande teknikleverantör inom AV-teknik ...Special-Elektronik - en ledande teknikleverantör inom AV-teknik ...

 

 

Midsommarfirandet

 vid badplatsen är  

inställt även i år !

 

Men...... vi som  vill ha en vacker midsommarstång kan samlas

och klä stången tillsammans.

Kom med blommor och grönt till badplatsen kl. 11.00 på 

midsommarafton.

 

Styrelsen/M.Persson

Byte av Vattenpump

 

 

Rämshyttan 5/6-2020

 

Nu fungerar vattnet igen !!

 

Nu har vi bytt vattenpump med tillhörande motor !

Allt gick enligt planerna så nu fungerar vattnet som det ska igen !

 

 

Styrelsen/Mats Persson

 

 

 

Synpunkter

 

 

Synpunkter till WBAB

 

Påminner om att det är tid att lämna synpunkter på

vilka önskemål vi har när det gäller avfallshanteringen i Rämsbyn.

Var ni vill ha CUP m.m.

Bo Andersson samlar in synpunkterna så det är nog lämpligast att maila honom och

inte förlita sig till att han är på vår FB sida och tar del av önskemålen.

Sista dagen att lämna uppgifter är den 30/4 !

 

 

 

Mats Persson

 

 

 

 

 

Årsmöte klart

Rämshyttan 2020-03-21

 

 

Årsmötet 2020

Så kan vi då lägga stämman 2020 bakom oss. Ett bra möte där åsikter vädrades och

informationen flödade. Styrelsen ser ut som den gjort tidigare och 

det var endast en förändring på suppleanterna. Håkan Hallgren valde att

avstå omval och Reijo Toivola valdes in som suppleant.

 

Bra information för övrigt var den information vi fick av WBAB. Representanter

från WBAB informerade om den nya avfallshantering som ska implementeras i området omedelbart!

Nya avfallskärl, nya platser att ställa dem på m.m.

Vi har stora möjligheter att påverka vår egen situation och bl.a. önska uppställningsplats för

avfallsbehållarna. Rapportera in era önskemål till WBAB på mailadress 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast den 3/4. Styrelsen kommer att få ta del av ,och påverka 

utformningen av våra CUP ( centrala uppsamlings platser)m.m.

 

Och du........fiber verkar faktiskt vara på g !

 

Styrelsen/ Mats Persson

Årsmöte 2020

ÅRSMÖTE

 

 RÄMSHYTTANS SAMFÄLLIGHET

HAR

ÅRSMÖTE

LÖRDAGEN DEN 14/3 KL.15.00 

 

I IDKERBERGETS FOLKETS HUS 

 

VÄLKOMNA

 

Fler medlemmar har hört av sig angående oro över mötet och Coronaviruset. Det kan tyckas onödigt, men vi 

uppmanar alla som har den minsta antydan till  influensaliknande symtom eller kan tänkas vara smittbärare 

att stanna hemma. Likaledes om man besökt hårt drabbade områden där Coronavirus brutit ut.

Tydligen kan man vara bärare av smittan även om man själv inte känner symtom. 

 

Ip only

Rämshyttan 20200213

 

IP-Only

 

Många är vi som förundrats över de skyltar som satts upp och gör gällande att IP-Only är på gång igen !

Gunder Häggström har förtjänstfullt forskat vidare i detta och varit i kontakt med Tommy Rehnberg, Bredbandsstrateg i Ludvika kommun.

Nedan kan ni ta del av den information Gunder fått och vad som gäller i dagsläget. 

 

 

Här kommer information om  fiberutbyggnaden i byn som snarast bör distribueras till alla i samfälligheten.

- Projektet är INTE nedlagt som tidigare påståtts, utan kommer att startas upp inom den närmaste tiden.

- De intresseanmälningar, beställningsbekräftelser och priser som överenskoms mellan ip-only och respektive fastighetsägare tidigare (2017) gäller oförändrat.

- Uttalanden bl.a. under någon städdag om att det skulle ha skett någon slags kollektiv uppsägning/annullering av ingångna avtal är felaktiga och gäller inte.

- Den fastighetsägare som idag önskar annullera sin beställning hos ip-only måste aktivt göra det själv.

- Fagersta Fiberteknik kommer att inom kort att kontakta varje berörd fastighetsägare för genomgång av hur det kan grävas på tomten och var utrustningen inomhus (mediekonverter)  kan/bör placeras.

- Det är viktigt att nya fastighetsägare (efter våren 2017) kontrollerar med ip-only vad som gäller för den egna fastigheten och att uppgifter om ROT- och RUT-avdrag uppdateras.

- Det är också viktigt att fastighetsägare som tidigare inte anmält intresse, men ångrat sig, snarast anmäler sig till ip-only.

- Läs bifogad skrivelse. Vidarebefordras till Er i separat mejl

 

Tommy Rehnberg önskar bli inbjuden till vår Facebook-grupp för att enkelt kunna sprida fortsatt information. 

 

Hälsningar

/Gunder Häggström

 

 

 

Här nedan ser ni också den information Gunder fått med avsändare IP-Only/Ludvika kommun

 


 Fiberutbyggnad i Rämsbyn-Bockmossen

Ursäkta att det dröjt med utbyggnaden.

 

Vi på IP-Only samförlägger fibernätet tillsammans med Ludvika kommun för att snabba på utbyggnad och har även skapat mindre områden generellt för att på det sättet kunna jobba med fler områden och fler entreprenörer samtidigt.

Det gör IP-Only även mindre sårbar vid byggnationsprojekten.

Vi kommer även inom kort komma ut med mer information till er via brev och vår hemsida om våra byggplaner för Ludvika kommun i stort och just ert område.

Vänliga hälsningar

Håkan Lundgren

Stadsnätschef IP-Only

 

 

 

Tommy Rehnberg

Bredbandsstrateg Ludvika kommun

0240-866 73

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ytterligare information kommer, och då även via vår FB grupp dit vi bjuder in Rehnberg.

Varning !

 

 

VARNING!

 

Nu är de där ljusskygga typerna igång igen!

De har nu gjort inbrott och stulit saker på andra sidan sjön.

Lev upp till grannsamverkan, och fråga gärna okända personer i området

om dom söker någon eller.......?

 

 

FB sida

 

 

Rämsbyn på Facebook 

 

Äntligen har vi en egen FB grupp!

Gå in på FB och sök efter grupper.

Gruppen heter

Vi i Rämsbyn

Där ansöker man om att bli medlem i gruppen.

Välkomna till gruppen !

Facebook, Musmarkören, Muspekaren, Logo

Höst 2019

 

HÖSTSTÄDNING

 

Lördag den 12 oktober

 

Blad, Hösten, Höstlöv, Red, Säsong, Lönn, Oktober

OBS ! 1 container kommer att

vara uppställd vid

pumpstationen !

 

Vi samlas där kl. 10.00

Tag med redskap.

 

 

Midsommarfirande 2019

 

Midsommarfirande 2019

 

I strålande väder firade vi midsommar med dans runt stången

och lekar.

  Gammal som ung svängde sina ben i dansen! Tack till vår kör och musikanter, och till all som gör att vi trivs!

Ett särskilt tack till Anna som ledde lekarna och såg till att vi dansade åt rätt håll!

 

 

Styrelsen/Mats Persson

 

 

Midsommar 2019

 

 

MIDSOMMARFIRANDE

VID

BADPLATSEN

 

VI KLÄR MIDSOMMARSTÅNGEN

KLOCKA 11.00

DANSEN BÖRJAR KLOCKAN 15.00

 

 

 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

 

 

FESTKOMMITTÉN

 

 

 

 

 

 

 

Tack för städningen !

 

 

TACK FÖR FIN INSATS PÅ STÄDDAGEN

 

Tack alla för arbetet ni gjorde på vår

städdag. Vägar, stigar, badplatsen iordningställd m.m.

Nu kan sommaren komma !

 

Styrelsen/Mats Persson

Vårstädning 2019

 

 

VÅRSTÄDNING

 Så är det åter dags för vårstädning av vårt  område !

Lördagen den 18 Maj kl 10.00

möter vi upp vid pumpstationen

där vi får arbetsuppgifter!

 

Två containrar kommer att finnas uppställda

Endast organiskt skräp !

Viss förplägnad kommer att serveras !

 

Välkomna till några trevliga timmar tillsammans !

 

 

Styrelsen/ Mats Persson

Fågelmyra on tour

 

 

FÅGELMYRA ON TOUR

 

Hej alla i vårvärmen !

Vill  påminna om att

Fågelmyra on tour gör ett turnéstopp i

 

Idkerberget Lördag 27/4 10-14 och i

Tuna Hästberg Söndag 28/4 10-14 

 

Bra möjlighet att bli av med

det du inte vill ha kvar !

Ris, trädgårdsavfall och eternit/asbest får vi däremot köra till Fågelmyren direkt.

 

 

Årsmötet 2019

 

Rämshyttan 2019-03-16

 

 

Då har vi klarat av Årsmötet 2019

 

Ett bra möte med en hel del tyckande och tänkande

och god information.

 

Till ny i styrelsen efter Anders Källström, som lämnar Rämshyttan, valdes

Jan-Ove Svensson på ett (1) år. I övrigt blev det

omval på Andreas Ferner, Mats Persson och Christine Lindberg.

Vi välkomnar Jan-Ove i styrelsen samtidigt som

vi tackar Anders för den tid och det arbete han utfört för medlemmarna i Samfälligheten.

 

Styrelsen /MP

 

 

Hemsidan börjar funka

 

 

Hej alla !

 

Som ni ser så börjar vi få fart på Hemsidan igen ! Ännu återstår ett visst arbete då det är "nya kommandon"

och lite trix !

Håller på att lära mej en del saker, och vi är på rätt spår.

Känns bra att få igång det hela inför sommaren.

 

Mats Persson

ÅRSMÖTE 2019

 

 

Välkomna på Årsmöte !

 

Lördagen 16/3 kl. 15.00

samlas vi i Folkets Hus Idkerberget för årets

Stämma !

 

Välkomna

 

Styrelsen

 

Midsommar 2017 II

 

 

 

Midsommar 2017

Så har vi då åter firat Midsommar vid badplatsen i Rämsbyn.

Det började vi med 1997 så det har vi gjort nu i 20 år.

Tack alla som bidrog på ett eller annat sätt !

 

Midsommar 2018

 

 

 

 

Midsommarfirande

 

 

 

vid

 

 

 

Badplatsen

 

 

Vi klär midsommarstången klockan 11,00

 

Dansen börjar klockan 15,00

 

Hjärtligt välkomna

 

 

 

 

STÄDDAG VÅREN 2017

 

FIBER TILL SAMFÄLLIGHETEN ?


Nu ska samtliga fastighetsägare i Samfälligheten fått inbjudan
att ansluta till fibernätet.
Missade ni informationen om fiber som IP Only gav i
samband med Årsmötet så passa på att besöka informationsträffen
i Nyhammar !

Det är viktigt att de som är intresserade av fiber verkligen
anmäler sitt intresse så fiber blir möjligt hos oss !

Telia släcker ner de gamla ADSL-näten i snabb takt ! Följ
länken nedan .

http://www.dt.se/dalarna/falun/lista-orterna-i-dalarna-som-drabbas-nar-telias-nat-skrotas

 

Mats Persson

 

 

BÄTTRE PRIS PÅ FÄRG M.M.

Vi har förhandlat till oss bra rabatter hos

NORDSJÖ IDÉ & DESIGN på S Backa Industriområde

i Borlänge.

Vi har 25 % rabatt på färg m.m , och 15-20 % på övriga tillbehör.

 

ASYLBOENDET

Som ni säkert känner till så finns inte samma behov av Asylboende som

tidigare. Det innebär att Asylboendet i Rämshyttan kommer att upphöra.

Under maj månad kommer samtliga boende på anläggningen att

flytta . Ägaren till anläggningen kommer att iordningställa lägenheterna för

att bilda bostadsrätter av dessa. Det är troligt att ett par visningslägenheter

kommer att vara färdiga för visning i månadsskiftet Maj / Juni.


 

Styrelsen/ Mats Persson


 


 

 

 


 

 


Tank

 

NÅGRA RADER OM DEN NYA TANKEN

Då fler har funderingar om kostnaderna för den nya avloppstanken

skriver Anders Källström  med firma K-Mark följande:

 

Hej,

Nu efter alla dessa veckor med väntan på att den nya tanken, så vet vi nu ekonomin runt den för föreningen.

Jag har jobbat intensivt med grossisten för att få ner kostnaderna och kostnaden blev ca. 120 000:- mot beräknad kostnad av 150 000:-.

Jag beklagar problemen som blivit under tiden och hoppas nu att det ska fungera för alla i den här sektionen.

Med Vänlig Hälsning

Anders Källström


cid:image002.jpg@01CD1E62.C8569C40

................................................................................................................................................................

 

Tyvärr kan den mörkare tiden på året också föra med sig att

sannolikheten  att få oväntat och ovälkommet besök ökar. Vi ber samtliga vara uppmärksamma på

okända personer som besöker vårt område. De har inte

alltid ärliga avsikter !!

Trevlig Höst !

Styrelsen/Mats Persson

 

 

 

 Kräftor & Surströmming 2016

 

VÄLKOMNA PÅ KRÄFT & SURSTRÖMMINGFEST

 

Lördagen den 24/8 är det dags för årets Kräftskiva !!

Festen börjar kl 18.00 vid Pumphuset Nr 1.

Redan kl 11.00 reser vi tältet och ställer i ordning för festen.

Och som framgår av rubriken så går det utmärkt att avnjuta Surströmming för de

som kan och som så önskar !

Medtag det ni önskar äta och dricka och ditt bästa humör

för en trevlig kväll tillsammans !

 

 

Bildresultat för kräftorBildresultat för kräftor Bildresultat för kräftorBildresultat för kräftorBildresultat för kräftor

 

Styrelsen

Maj 2016

 

 

 

Vårstädningen Fixad


 

I strålande sol och med rekordmånga deltagare så genomfördes

vårstädningen mycket bra. Röjning, målning, vägförbättring m.m

fixades under några trivsamma timmar.

Att höra sorlet mellan grannar under fika pausen är en upplevelse. Det

finns tydligen mycket att ventilera !

..................................

I samband med uppfräschningen av området  lämnades

viktig information  till de som är anslutna till  vakumavloppen.

Avloppstankarna är i mycket dålig kondition och måste bytas ut. En kostsam

men nödvändig åtgärd som påbörjas omgående. I år byter vi den av de två som

är i sämst skick och inom en snar framtid kommer även

den andra att bytas.

 

En grönfärgad skåpbil

rörde sig i Sångenområdet härom natten. När föraren blev varse om att han

var upptäck körde han snabbt därifrån !

Lev upp till grannsamverkan !

Håll utkik efter de ljusskygga typer som har svårt

att skilja på ditt och mitt.

Mats Persson

 


Info efter Årsmötet 2016

 

Lite information.........


Så har vi då avverkat Årsmötet och några förändringar är värda att noteras

Valberedningen utökas med ytterligare två personer, Ingemar Mångs

och Erik Leppänen. De båda kommer inom snart att få mailadresser med

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. som adress så ni lätt kan nå dom.

Redan nu hittar ni på dom under  KONTAKTER med telefonnummer.


En annan förändring är att Curt Axelsson drar sig tillbaka efter att ha hjälpt oss

i många år. Vi tackar Curt för det och hälsar hans efterträdare  Niklas Enger välkommen.

Niklas telefonnummer finns också under KONTAKTER.

 

Årsmötesprotokollet finns att läsa under PROTOKOLL.

 

Fler uppdateringar kommer !

 

Nu finns också Underhållsplanen som vi tog beslut om

på Stämman uppe på nätet. Finns, som av en händelse ,  under rubriken

UNDERHÅLLSPLANER.

 

Mats Persson

 


Förslag till Underhållsplan 2016

Rämshyttan 2016-01-17

 

Så händer det igen tyvärr......

Som vi påpekat så många gånger så finns det ett antal väldigt lågt stående individer

som har enormt svårt att skilja på mitt och ditt !

Dessa ljusskygga personer har passat på att besöka vårt område, i mörkret , och åter

igen bryta sig in och stjäla från en av våra medlemmar.

Vi uppmanar till uppmärksamhet !!

Ser ni främmande personer/ fordon i området så fråga

om ni kan hjälpa dom med något. Anteckna gärna reg nummer på fordonet.

Även om själva inbrotten sker nattetid så förekommer säkert en

rekognosering  under dagtid när vi är vakna.


 

 

Rämshyttan 2015-11-03

 


Underhållsplanen

 

Nu finns  Styrelsens förslag till Underhållsplan  att läsa under;

Om Samfälligheten  - Underhållsplaner - Styrelsens förslag...........

OBS !! Det här är Styrelsens förslag !

Beslut tas vid Årsmötet 2016 !Ha en fortsatt fin höst !


 

Tyvärr så finns det folk som inte kan skilja på ditt o mitt


Nu kommer mörkret och tyvärr

måste vi påminna oss om nedanstående ;

Vi ber alla att vara uppmärksamma på personer och fordon som vanligtvis inte hör

hemma i området.

Anteckna gärna bilnummer på okänt fordon, eller om möjligt , by Deal Top"> fråga okända personer om de söker någon

i området.  Uppmärksamma också motorljud nattetid då dessa objudna gäster är av det ljusskygga slaget

som oftast kommer på besök när det är som mörkast.

Det är så Grannsamverkan fungerar i praktiken !

Styrelsen

Midsommar 2015

 

 

Bildresultat för bilder på MIDSOMMARkrans

 

VÄLKOMMEN ATT FIRA MIDSOMMAR

FREDAGEN DEN 19/6 FIRAR VI MIDSOMMAR I RÄMSHYTTAN !

 

 

VI SAMLAS KL 11 VID BADPLATSEN FÖR ATT BLOMSTERKLÄ STÅNGEN

OCK BINDA KRANSAR.

KLOCKAN 15 FORTSÄTTER  VI MIDSOMMARFIRANDET MED

RESNING AV  MIDSOMMARSTÅNGEN OCH  MED DANS OCH LEKAR !

VÄLKOMNA !

 

Styrelsen

 

 

 

 

Rämshyttans fvof

 

Rämshyttan 2015-05-29

 

INFORMATION FRÅN RÄMSHYTTANS fvof

 

Nedanstående finns att läsa på Rämshyttans fvof;s Facebooksida.

Och alla vi som tycker om fisket i Rämen hjälper

naturligtvis till !!


 

Rämshyttans fvof


 

SMÅÖRING EFTERLYSES I RÄMEN!

Om ni på något sätt påträffar döda små öringar, d.v.s. öringar som är kortare än 35 cm, i Rämen, så är föreningen intresserade av att få ta del av dessa för DNA-provtagning. Det kan handla om småöringar som påträffas i magen på gädda eller annan fisk eller som på annat sätt påträffas döda i Rämen.

Påträffar ni sådan, kontakta föreningens ordförande Bengt Benjaminsson på tfn 070-6190879 så kan vi få ta ett DNA-prov på fisken.

Syftet med DNA-provet är att utröna om dessa fiskar, vilka är mindre än de som planteras ut, är självföryngringar av den ursprungliga öringstammen eller om det är eventuell avkomma till den utsatta konnovesiöringen.

Denna efterlysning innebär INTE ett undantag från kravet på att öring kortare än 50 cm ovillkorligen ska återutsättas. Utan det handlar om öringar som påträffas "naturligt" döda.

 

 

 

 

/ Mats Persson

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt med Asylboendet

Rämshyttan 2015-05-16

 

KONTAKT MED ASYLBOENDET

Om ni av någon anledning vill ha kontakt med

Asylboendet så kommer  namn och mobilnummer här;

Anette Wadling 070-37 49 001

Anette Nyberg 073-51 70 910

 

Mats Persson

 Städdagen avklarad

Rämshyttan 2015-05-16

KONTAKT MED ASYLBOENDET

Om ni behöver ha kontakt med Asylboendet

så finns Kontaktpersoner med Namn och mobilnummer

under rubriken SENASTE NYHETERNA.

 

 

 

Rämshyttan 2015-05-14

SÅ HÄR FUNGERAR........

Nu finns uppdaterad information om hur vår

Samfällighet fungerar. Läs mer under rubriken OM SAMFÄLLIGHETEN

-Så här fungerar vår Samfällighet.

 

 

Rämshyttan 2015-05-10

SÅ VAR DÅ STÄDDAGEN AVKLARAD

Stort Tack till alla som hade möjlighet att fixa till

vårt område inför sommaren !

Trevligt också att vi fick med några deltagare från Asylboendet som

ville arbeta och umgås med oss under dagen.

Ett särskilt Stort Tack riktar vi  till

Inger Hestvik som bakat bullar och Marianne Häggström som kom

med kakor som smakade så bra till fikat !

 

Styrelsen


Städdag 9/5 2015

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

 

NYTT DATUM FÖR STÄDDAG !

Då många är väldigt upptagna under Pingsthelgen så har vi

beslutat att byta städdag !

Nytt datum är

9/5

Vi samlas även då på grusplanen vid Frykbergs kl 10.00 !

Städdag+vägar

 

Förbättring av våra vägar !

 

Visst är det härligt med våren , men den har tagit ganska hårt på våra

vägar i området !

Lördag 25 April samlas vi för att göra våra vägar i bättre farbart skick !

Vi möter upp vid Frykbergs/ Pumphuset kl 10.00 och ju fler vi är desto

fortare går det !

Den här dagen gäller det enbart vägarbete .

Medtag spade !

..................................

 

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

 

NYTT DATUM FÖR STÄDDAG !

Då många är väldigt upptagna under Pingsthelgen så har vi

beslutat att byta städdag !

Nytt datum är

9/5

Vi samlas även då på grusplanen vid Frykbergs kl 10.00 !

  Protokoll Årsmötet

 

Rämshyttan 2015-03-21

 

Protokoll från Årsmötet

Då är Protokollet från Årsmötet justerat  och klart för att

läggas upp. Lägger även upp Närvarolistan med Protokollet och

Underhållsplanen vi antog på stämman !

Filerna hittar ni längst ner i den här artikeln.

 


.............................

 

 

Info från Migrationsverket

 

Rämshyttan 2015-03-15

 

 

ÅRSMÖTET AVKLARAT

Så har vi då genomfört Årsmötet och som vanligt visar medlemmarna

ett  härligt engagemang.

På mötet tog vi upp att vi saknade information angående Asylboendet. Ingen

från Migrationsmyndigheten kunde tydligen  närvara.

Dock fick Gunilla Almetun, som varit mycket behjälplig med att söka

kontakt med Migrationsverket, ett mail som ger ett visst ljus över situationen.


Migrationsverkets Kristina Pamryd kommer tillsammans med Lena Kansbod

från Ludvika kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning att genomföra

ett informationsmöte i Rämshyttan.

När och var informationen kommer att ske är ännu inte bestämt så Tid & Plats återkommer

vi om. De två har tidigare informerat om Migrationsverkets boenden i Ludvika

kommun, bland annat i Grangärde.

Med stor sannolikhet kommer mötet att ske på tid då många av våra medlemmar inte kan delta,  men

vi uppmanar de som kan att närvara !!


Med förhoppning om fortsatt vacker vår !

Styrelsen /Mats Persson
Vacum

 

Rämshyttan 20150219

 

 

VACUMTOALETTER

Nu är det  närmast HELT slut på reservdelar till de äldre vacumtoaletterna. Ett

fåtal delar finns från tidigare "slaktade " toaletter . Efter 1/6 kommer inga delar att finnas kvar.

Det innebär att ni som har kvar den äldremodellen  INTE kan få den reparerad och

funktionell.

Vad som händer om ni får fel på toaletterna  är att

er del av systemet kan pluggas under den tid det tar för er att införskaffa

toalett och få den  installerad.

Det finns ett fåtal toaletter för installation att tillgå omgående.

Kontakta Bo Andersson för mer information !

 

......................................................................................................................

 

ÅRSMÖTE !

Boka in  Årsmötet 14 Mars kl 15.00 i

Idkerbergets Folkets Hus.

Ta del av " Reviderad Underhållsplan " under

SENASTE NYHETERNA nere till höger.


 
extrautdeb,underhall,staeddag-brand


 

Branden i Rämshyttan

www.dt.se/dalarna/ludvika/brand-i-asylboende


 

 

 

Rämshyttan 20140913

Extra utdebitering


Som vi informerat om tidigare så har vi sökt olika vägar att

lösa den besvärliga vattenfrågan.Vi har bl.a.  drabbats av vattenbrist när sjön reglerats

för hårt. Nu är vi klara att, inom någon vecka,  öppna ett gammalt borrhål som

återställts, för att kunna ge mer säker vattentillförsel. Tyvärr kostar även det

pengar och vi ser oss nödgade att göra en extra utdebitering på 500:-/fastighet.

För att undvika rykten och spekulationer så beror  denna utdebitering  inte på Turistgården

och verksamheten där.

 

Styrelsen

 

Reviderad Underhållsplan


Nu finns en reviderad Underhållsplan att läsa

under " Nyheter ".

Klicka på filen så laddas allt ner !!


 

 

 

STÄDDAG !

 

Lördagen den 27/9 samlas vi kl 10.00 vid vändplan nedanför Frykbergs för att

fixa och ställa i ordning vårt område och våra fastigheter  inför vintern.

OBS ! Vi kommer inte att ha containers att kasta organiskt avfall i som vi brukar !!

Var och en svarar för att ta bort avfallet från sin fastighet !


Vi tar upp frågan på Årsmötet om vi är beredda att ta

kostnaden för container.


Välkommen till Städdagen !

Någon form av förplägnad kommer att ske !

Reviderad Underhållsplan

 

Här kommer den  reviderade Underhållsplanen !!

Den reviderades 2014-11-06.

 


INFORMATION OM TURISTGÅRDEN

 

Rämshyttan 22/6-2014

 

 

Turistgården blir Asylboende

Efter det att Turistgården fått nya ägare så har det skett en hel del som vi ska informera om .

Detta stod att läsa i Dalarnas Tidningar;

 

  • En del av Rämshyttans turistgård. Fotograf: Peter Ohlsson

I torsdags skrev Tom Persson under avtalet med Migrationsverket och samma kväll anlände de första asylsökande till Rämshyttans turistgård.

– Det kom 44 i torsdags och det ser ut att komma upp mot 70 till under veckan, berättar Tom.

 

För två veckor sedan kunde DT berätta att Rämshyttans turistgård har fått ett nytt ägarpar – Tom Persson, 23, och Johanna Danielsson, 24.

Nu har de genom det nybildade aktiebolaget Rämsbyn, i vilket Tom är styrelseordförande, sett till att det är liv och rörelse på anläggningen igen.

– Vi har skrivit ett kontrakt med Migrationsverket om ett tillfälligt boende för asylsökande. Man skriver kontrakt på tre månader åt gången, men det är ett stort tryck på inflytt i Sverige just nu så det blir säkert längre tid, säger Tom, som är platschef på asylboendet.

Anläggningen har kapacitet att ta emot 130 asylsökande, och just nu är prioriteten att anställa personal.

– Vi behöver fem personer och försöker rekrytera lokalt. För tillfället hjälper familjemedlemmar och vänner till och så har vi två inhyrda från en annan anläggning i Sverige.

Mycket av maten hämtas inledningsvis från Tallmogården men tanken är att relativt snart få i gång turistgårdens restaurangkök.

Anläggningen har en historia av att fungera som flyktingförläggning och fick den funktionen första gången 1984.

Hampus Petersson

0240-88218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Många medlemmar har ställt många frågor till oss i Styrelsen om detta, varifrån kommer de asylsökande osv. De flesta som kommit till Rämshyttan kommer från Syrien och Eritrea.

Följande mail ( läs nedan ) med information fick styrelsen, vilket föranledde ett möte med ledningen på Turistgården där vi i mycket positiv anda också redovisade vad vi önskade från Turistgården. Ett bra möte där vi fick en mer klar bild av verksamheten på Turistgården.

Då ledningen för Asylboendet är mycket angelägna om att ha bra relationer med oss grannar, har vi möjlighet att kontakta Turistgården om vi har upplever något som besvärande.

På Mobilnummer 072 517 09 10 når ni alltid tjänstgörande personal på boendet.


 

Hej på er i Rämshyttans samfällighet, hoppas allt är bra!

Vi har sedan vi tog över turistgården haft en dialog med Migrationsverket om att hyra ut våra lägenheter då vi vet att de just nu söker den här typen av boenden. Ingenting har varit klart innan gårdagen. I går eftermiddag kl 16.00 kom dock ett avtal som vi signerade och kl 21.30 anlände 44 asylsökande till oss. Allt har gått väldigt fort.

Boendet vi erbjuder är ett så kallat "tillfälligt boende" med en kontraktstid om 3 månader vilket innebär att verksamheten kan komma att avvecklas väldigt snabbt. Det är ett otroligt stort tryck på systemet just nu så vår förhoppning är att vi åtminstone ska kunna driva detta boende under 12 månader.

Vi har erbjudit 130 platser totalt och som det ser ut nu så kommer ytterligare upp mot 70 personer i början av nästa vecka.

Jag förstår om det är personer som är oroliga och har mycket frågor och då är det bara att slå mig en signal eller titta förbi och prata med mig. Jag är själv uppvuxen i Rämshyttan och halva min släkt inklusive jag bor här så för mig finns ju ett riktigt incitament på att göra detta boende mycket bra!

Ni är välkomna hit om ni vill se hur vi jobbar, men jag skulle uppskatta om ni innan hör av er så att jag kan ta emot er.

Med vänlig hälsning  Tom Persson

Styrelsen / Mats Persson

 

 


Gunders Vatteninformation

 

 

 

 

Hej medlemmar !!

 

Nu  lägger vi upp Gunders Vatteninformation från Årsmötet . Ni har antagligen också fått dem

på mail .Många filer blir det , med såväl text

som kartbilder !!

Klicka på filerna i det nedre vänstra hörnet !!

 

 

 

 

 

 


Viktigt om Vattnet

Kan ni stänga av vattnet ?

 

Många av oss har vattenavstängare in till husen som är 20 år och äldre.

Det är av stor vikt att samtliga kan stänga av vattnet in i fastigheten, och även andra om något

skulle hända då du inte är här !

För att stimulera byte av avstängare står  Samfälligheten för själva avstängaren.

Det du som fastighetsägare står för är ;

Grävning och installation. För att hålla kostnaderna nere så är tipset att tala med dina grannar

och gå ihop några stycken för att enas om en  tid för byte. Vi får alltid ett bättre pris om vi är fler !

 

För mer information kontakta Bosse Andersson eller Frykberg.

I Rämsbyn  tar Mats Persson emot intresseanmälan.

 

Ha en fortsatt trevlig sommar

Styrelsen

Nya toaletter till vakumsystemet

 

DET FINNS INGA RESERVDELAR TILL VAKUMTOALETTERNA !!

 

Ni som idag har vakumtoaletter har nu ett gyllene tillfälle att få nya fräscha toaletter till en human peng !!!

Firman FÄRDIG VÄRME har köpt in ett antal ( för att få rätt pris ) nya Vakumtoaletter som inom det snaraste ska  monteras in. Nu finns det inga reservdelar att få tag på till de gamla. Genom att gå ihop så har vi möjlighet att få bra pris på toalett och installation osv.

Målet är att samtliga inom vakumsystemet ska byta toalett inom en snar framtid.

Intresserad ? Kontakta Bo Andersson för pris och ytterligare  information !!

Var vaksamma !

 

TYVÄRR HAR DET HÄNT

 

Den 29/8 drabbades en av våra medlemmar i samfälligheten

 

 

 

av inbrott. Ett flertal saker stals vid tillfället. Inbrottet skedde i det som vi kallar Herrgården

 

 

 

vid kraftstationen.Bara känslan av att främmande

 

 

 

personer gör intrång, i det som är vårt eget , gör oss alla väldigt arga och besvikna.

 

 

 

Har ni observerat personer som kan sättas i samband med inbrottet eller som uppträtt

 

 

 

misstänksamt så kontakta gärna Torberger på mobilnr 070 316 32 39.

 

Var speciellt uppmärksam om ni observerar en

svart mindre Mazda med dålig ljuddämpare !!

Den bilen har setts i samband med inbrottet och i bilen färdades då tre personer !

 

Det vore bra om ni lämnar utebelysningen på även när ni inte är i era stugor.

Vi som är ute och promenerar eller rastar våra hundar har då större möjlighet att

se om personer rör sig runt ert hus. Mörkret är

tjuvens bästa vän !

...................................

 

VAR VAKSAMMA !

Den mörka årstid som vi nu har, kan för många vara en skön och mysig

tid  att tända ljus och kanske tända en brasa och bara må bra !

För andra kan mörkret innebära skydd från att bli sedda. Dessa ljusskygga typer

brukar passa på genomföra sina stöldraider då färre av oss samfällighets-

medlemmar än vanligt vistas i området.

Vi uppmanar samtliga i området att leva upp till GRANNSAMVERKAN.

Fråga gärna vad personer, som rör sig i vårt område och

som ni inte känner , om ni kan hjälpa dom med något.

Förebygg stölder och gör det svårare för dessa typer som har svårt att

skilja på ditt och mitt.

 

 

Med förhoppning och önskan om ett stöldfritt område !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR VAKSAMMA !

 

Tyvärr så finns det folk som inte kan skilja på ditt och mitt !

Vi ber alla att vara uppmärksamma på personer och fordon som vanligtvis inte hör

hemma i området. Detta efter att inbrott och stöld drabbat en fastighetsägare på Talludden.

Anteckna gärna bilnummer på okänt fordon, eller om möjligt , fråga okända personer om de söker någon

i området.  Uppmärksamma också motorljud nattetid då dessa objudna gäster är av det ljusskygga slaget

som oftast kommer på besök när det är som mörkast.

Styrelsen

Ny styrelse

Written by Mats Persson.

 

Årsmötet 19/3 2022

Så har då årsmötet 2022 genomförts !

Stora delar av styrelsen har stigit åt sidan och berett plats för följande;

 

Ordförande för ett år;

Peter Holm ,Företagare Västerås

 

Ledamot för ett år;

Christine Lindberg ( Har 1 år kvar ) Rämsbyn

Mats Vestling, Arbetar som revisor, Västerås

Camilla Ek, Arbetar med miljö/vatten, Uppsala 

Ledamot för två år;

Mikael Fallqvist, Matrialforskare, bor i övre bostadsrättsföreningen Värmland

Maria Wernhager, Arbetar med ekonomi, Västerås

Milla Jonsson, Arbetar med juridik, Stockholm

Suppleanter för ett år;

Göran Almetun, Omval, Rämsbyn

Jonny Svedlund, Arbetar på Trafikverket, Borlänge

 

 

Mer info med kontaktinformation kommer senare från den tillträdda styrelsen.

Mats Persson

 
 

Årsmöte 2022

Written by Mats Persson.

 

 

RÄMSHYTTANS SAMFÄLLIGHET

HAR

ÅRSMÖTE

LÖRDAGEN 19 MARS KL 15.00

I

IDKERBERGETS FOLKETS HUS

 

VÄLKOMNA

 

  

  Det kan tyckas onödigt, men vi uppmanar alla som har den minsta antydan

till  influensaliknande symtom eller kan tänkas vara smittbärare att stanna hemma. 

Samverkan mot brott

Written by Mats Persson.

 

 

 

Bildresultat för grannsamverkan skylt

 

 

Tyvärr så finns det folk som inte kan skilja på ditt och mitt !

 

Vi ber alla att vara uppmärksamma på personer och fordon som vanligtvis inte hör

hemma i området

 

Anteckna gärna bilnummer på okänt fordon, eller om möjligt , fråga okända personer om de söker någon

i området.  Uppmärksamma också motorljud nattetid då dessa objudna gäster är av det ljusskygga slaget

som oftast kommer på besök när det är som mörkast.

Styrelsen

Var vaksam !

Written by Mats Persson.

 

Rämshyttan 20211202

Bildresultat för grannsamverkan skylt

 

 

Tyvärr så finns det folk som inte kan skilja på ditt och mitt !

 

Vi ber alla att vara uppmärksamma på personer och fordon som vanligtvis inte hör

hemma i området

 

Anteckna gärna bilnummer på okänt fordon, eller om möjligt , fråga okända personer om de söker någon

i området.  Uppmärksamma också motorljud nattetid då dessa objudna gäster är av det ljusskygga slaget

som oftast kommer på besök när det är som mörkast.

Styrelsen